Tema

Energija vjetra

Kako bismo u budućnosti mogli isporučivati potrebnu energiju bez ikakvog ispuštanja CO2, moramo iskoristiti sve svoje mogućnosti i savršeno ih kombinirati. U takvim će nastojanjima energija vjetra igrati ključnu ulogu.

Mi u PLAN-B NET ZERO stoga namjeravamo projektirati, graditi i upravljati vjetroelektranama diljem Njemačke i Europe. U mogućnosti smo i preuzeti upravljanje radom postojećih turbina. Nije važno radi li se o pojedinačnoj vjetroturbini ili cijeloj vjetroelektrani. Stoga, ako imate odgovarajući prostor ili već imate ugrađene vjetroturbine, voljeli bismo surađivati s vama.