Tema

Opskrba energijom

Postoji stalna potreba za dovoljnom opskrbom električnom energijom. Mi u PLAN-B NET ZERO kao dobavljači energije u budućnosti ćemo se i za to pobrinuti. Ne brinemo se samo o preostaloj potražnji za električnom energijom svojih kupaca Energije kao usluge. Opskrbljujemo i sve ostale energijom iz svojih vjetroturbina, kao i svojih velikih farmi solarnih panela. Svatko može postati dijelom pokreta PLAN-B NET ZERO, neovisno o tome ima li vlastiti prostor za ugradnju fotonaponske elektrane. Takav primjer može biti i stanar u unajmljenom stanu.