Oblasť

Dodávka energie

Neustále potrebujeme mať dostatočné zásobovanie elektrinou. Spoločnosť PLAN-B NET ZERO v budúcnosti zabezpečí aj toto ako dodávateľ energie. Nezabezpečujeme iba zvyškovú spotrebu našich zákazníkov s riešením Energia ako služba. Energiu z našich veterných turbín a veľkoplošných fariem so solárnymi panelmi dodávame aj všetkým ostatným. Do hnutia PLAN-B NET ZERO sa môže zapojiť ktokoľvek, aj bez toho, aby mal vlastné otvorené priestranstvo na inštalovanie fotovoltického zariadenia. Môže to byť napríklad užívateľ prenajatého bytu.