ENERGY AS A SERVICE

Poskytujeme všetko (okrem slnka!)

V maximálnej možnej miere využite výhody fotovoltickej energie – a zároveň nulových investičných nákladov s riešením Energia ako služba od spoločnosti PLAN-B NET ZERO.

Zbavte svoju spoločnosť závislosti od viac než 1 000 % zvýšenia ceny elektriny bez toho, aby ste investovali čo len jediný cent. Riešenie Energia ako služba od spoločnosti PLAN-B NET ZERO poskytuje súkromným domácnostiam a spoločnostiam príležitosť znížiť náklady na energiu tým, že si budú vyrábať vlastnú elektrinu. Staňte sa súčasťou našej udržateľnej energetickej transformácie a hnutia PLAN-B NET ZERO.

PLAN-B NET ZERO sa za vás postará o naplánovanie, výstavbu, financovanie a prevádzku vrátane údržby. Bude nám potešením osobne vám vysvetliť, ako naše riešenie Energia ako služba funguje. Energia ako služba nie je nič iné než obojstranne výhodná spolupráca. Spoločnosti alebo súkromné domácnosti môžu spoločnosti PLAN-B NET ZERO prenajať voľnú strešnú plochu alebo otvorené priestranstvo. Za to nainštalujeme vhodné riešenie fotovoltického zariadenia a úložiska. V prípade potreby tiež môžeme dodať riešenie tepelného čerpadla dokonale prispôsobené vašim potrebám, spolu s jednou alebo niekoľkými nabíjacími zásuvkami (nabíjacou infraštruktúrou na účely e-mobility).

V neposlednom rade za výhodných podmienok pokryjeme vašu zvyškovú spotrebu elektriny, t. j. množstvo elektriny, ktorú si nebudete schopní vyrobiť sami. Náš sofistikovaný riadiaci softvér THE BRAIN zaručí dokonalú vzájomnú interakciu všetkých súčastí. Vy alebo vaša spoločnosť môžete využívať takto produkovanú lacnú elektrinu zo slnka na svoju vlastnú spotrebu, čím zaručene ušetríte 50 % nákladov na elektrinu, a to počas obdobia najmenej 20 rokov. To všetko navyše môžete mať bez akejkoľvek vlastnej investície. To preto, že v spoločnosti PLAN-B NET ZERO sa zameriavame na výrobu udržateľnej, ekologickej, a predovšetkým cenovo dostupnej energie pre všetkých.

Holistické fotovoltické riešenie
priemysel/obchod

Holistické fotovoltické riešenie
obytné priestory