Oblasť

Príklad projektu
Energia ako služba:

1 Kompetentný energetický poradca PLAN-B s vami na mieste posúdi potreby a stavebnú situáciu.

2  Na základe týchto údajov spoločnosť PLAN-B vypracuje energetické riešenie prispôsobené vašim požiadavkám. Môže pozostávať napríklad zo strešného alebo pozemného fotovoltického systému, jedného alebo viacerých tepelných čerpadiel, nabíjacej infraštruktúry, vhodne dimenzovaných riešení na uskladnenie energie a systému THE BRAIN ako riadiaceho systému. 

3  Energetický poradca PLAN-B vám na mieste predstaví vaše individuálne riešenie PLAN-B.

4  Uzatvárajú sa potrebné zmluvy. Spravidla ide o zmluvu o prenájme strechy alebo plochy a aspoň jednu zmluvu o dodávke elektriny.

3  Energetický poradca PLAN-B vám na mieste predstaví vaše individuálne riešenie PLAN-B.

4  Uzatvárajú sa potrebné zmluvy. Spravidla ide o zmluvu o prenájme strechy alebo plochy a aspoň jednu zmluvu o dodávke elektriny.

5  PLAN-B sa postará o plánovanie výstavby a zabezpečenie požadovaných komponentov.

6  Certifikovaná členská spoločnosť PLAN-B vám nainštaluje energetické riešenie na kľúč, ak je to potrebné, vrátane predchádzajúcej rekonštrukcie strechy a všetkých elektrických prípojok.

7  PLAN-B sa postará o potrebnú registráciu u miestneho prevádzkovateľa elektrickej siete.

8  Spolu s podrobnou inštruktážou sa uskutoční uvedenie vášho energetického riešenia do prevádzky.

7  PLAN-B sa postará o potrebnú registráciu u miestneho prevádzkovateľa elektrickej siete.

8  Spolu s podrobnou inštruktážou sa uskutoční uvedenie vášho energetického riešenia do prevádzky.

9  PLAN-B zabezpečuje trvalú bezproblémovú prevádzku, údržbu a servis vášho energetického riešenia.

10  Váš osobný energetický poradca spoločnosti PLAN-B zostáva vaším kontaktom pre všetky otázky týkajúce sa vášho energetického riešenia.

Už realizované projekty: