Oblasť

Inštalácia, prevádzka a údržba

Nezáleží na tom, či máte strešné fotovoltické zariadenie, vonkajšie zariadenie alebo veternú turbínu, alebo či máte nabíjaciu infraštruktúru, zásobník energie či tepelné čerpadlá. Všetko toto vybavenie musia nainštalovať, prevádzkovať a udržiavať odborníci.

Na to, aby energetická transformácia prebehla rýchlo a hladko a nezostala iba v rovine fantázie, je potrebné úsilie množstva ľudí.

Preto máme v tíme PLAN-B NET ZERO všetkých odborníkov s požadovanou kvalifikáciou. Pracujú už na 10 miestach po celom Nemecku a už čoskoro v Európe pribudnú ďalší.