Oblasť

Plánovanie a poradenstvo

Žiadne dve strechy ani priestranstvá nie sú rovnaké. Rovnako sa líšia aj scenáre použitia alebo spotreby. Preto ani neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetkých. V spoločnosti PLAN-B NET ZERO sme si toho vedomí a rešpektujeme to.

Z tohto dôvodu neprevádzkujeme zákaznícke centrá ani nepoužívame online konfigurátory, pretože nedokážu vyhovieť vašim individuálnym potrebám alebo požiadavkám.

K dispozícii sú plne vyškolení energetickí konzultanti a odborníci, ktorí našim potenciálnym klientom a zákazníkom poradia priamo na mieste. Pri osobnom rozhovore navrhneme pevné riešenia na mieru a spoločne s vami potom môžeme nájsť optimálne riešenie vašich potrieb.

V Nemecku už pôsobí niekoľko stoviek energetických konzultantov, ktorí sú zapojení do hnutia PLAN-B NET ZERO. Každým dňom pribúdajú ďalší. Už onedlho s nami bude v Nemecku a Európe spolupracovať najmenej 10 000 energetických konzultantov, s ktorými posunieme zavádzanie energetickej transformácie vpred.