Právne oznámenie

PLAN-B NET ZERO AG
Industriestrasse 25
3178 Bösingen
Švajčiarsko

V zastúpení:
Ewald Schmutz

Kontakt:
info@planbnetzero.com

IČ DPH:
CHE-115.094.878

Riešenie spotrebiteľských sporov/všeobecný rozhodcovský orgán:
Nemáme povinnosť zúčastňovať sa konaní na riešenie sporov pred spotrebiteľským rozhodcovským orgánom.