O nas

»NAŠE IME JE TUDI NAŠA MISIJA«

Začetna ideja organizacije PLAN-B NET ZERO se je dejansko pojavila, ko se je naš ustanovitelj in pobudnik Bradley s kolegi študenti pogovarjal o podnebnih spremembah in energetski krizi. Prišli so do zaključka, da »morajo nekaj storiti, saj sami protesti ne bodo odpravili težave«. Vsi so se strinjali s tem. Vendar je Bradleyju kmalu postalo jasno, da se ne bo nič spremenilo, če bodo vsi samo čakali, da nekdo drug naredi prvi korak.

V naslednjih nekaj tednih so Bradley in njegovi kolegi pionirji neutrudno delali na svojem konceptu. Bradley si je postavil vprašanje: »Zakaj nemška politika ni pripravila plana B ali pozorno spremljala energetske krize?« Tako je zaživel nov koncept in z njimi tudi novo podjetje: »PLAN-B NET ZERO«. Bradley je dejal, da je »tudi ime kmalu postalo naša neposredna misija«.

Razumel je dejstvo, da na področju obnovljive, decentralizirane, zelene energije obstajajo številni strokovni akterji, ampak nihče med njimi ni dejansko pokrival vseh teh področij. Hkrati se večina zasebnih posameznikov in podjetnikov izogiba visoki ravni naložbe v fotonapetostne sisteme ipd. za svojo lastno oskrbo.

Ustanovljena je bila organizacija PLAN-B NET ZERO. To je bilo prvo podjetje, ki je zajelo vsa področja decentraliziranega proizvajanja elektrike in distribucije na dosleden način. Njegove naloge zajemajo razvijanje projekta vse od financiranja, izgradnje in upravljanja elektrarne do neposredne oskrbe lastnikov ali uporabnikov nepremičnin, neposredno do trženja presežka električne energije končnim porabnikom s pomočjo našega lastnega trženjskega podjetja.

Seveda naše storitve vključujejo tudi vetrno energijo, toplotne črpalke, rešitve shranjevanja energije in polnilno infrastrukturo. Končnim porabnikom ni treba vložiti lastnega denarja. S svojim usposobljenim in iskrenim svetovanjem vam nudimo najboljše in delujemo v partnerstvu s kompetentnim podjetjem za neposredno prodajo, s katerim pripravimo prilagojene celovite rešitve. To se je izkazalo za veliko boljši način v primerjavi s spletnimi oglasi ali hitrimi prodajami nekaj sončnih modulov s strani agentov klicnega centra. Ker želimo vse to doseči v najkrajšem možnem času, je bila organizacija PLAN-B NET ZERO ustanovljena kot krovna družba močnega korporacijskega omrežja, v katerem sodelujejo najboljši strokovnjaki ustreznih področij. To zagotavlja, da se vsa zahtevana znanja in spretnosti črpajo iz enega vira. Energija kot storitev v obliki vsestranskega brezskrbnega kompleta.

Kot študentu poslovnega inženiringa, ki prihaja iz podjetniške družine, je bilo Bradleyju popolnoma jasno, da se stvari lahko spremenijo samo na trajnosten način za naše podnebje in naš planet, če je celoten paket ukrepov tudi finančno privlačen. Dobra volja sama po sebi ni dovolj; na voljo morajo biti tudi ustrezne finančne priložnosti.

Zato je bila organizacija PLAN-B NET ZERO ustanovljena kot hčerinska družba švicarskega podjetja Yamato Capital AG, ki je zagotavljalo zadostno finančno podlago že od začetka. Družba Yamato Capital AG je kot izredno izkušen temeljni vlagatelj prispevala zagonska finančna sredstva ter Bradleyju in njegovi ekipi nudi podporo s svojo lastno ekipo strokovnjakov za upravljanje z mednarodnimi izkušnjami na širokem razponu industrij in panog. To zagotavlja, da organizacija PLAN-B NET ZERO lahko premaga vse izzive, s katerimi se sooča, in hkrati postane tudi finančno uspešno podjetje. Zagotovo je uspeh ukrepov za okoljsko in podnebno zaščito najbolj viden takrat, ko ne le zahteva naložbe, ampak prav tako ustvarja prihodke.

Uspeh, ki smo ga dosegli v prvih nekaj tednih in mesecih, nam je dokazal, da je naša ekipa PLAN-B NET ZERO na pravi poti. Vendar je še vedno treba narediti neverjetno veliko stvari v kratkem času, ki ga imamo na voljo za ukrepanje proti podnebnim spremembam.

Zato se nam pridružite in podprite organizacijo PLAN-B NET ZERO kot uporabnik, prodajni predstavnik, član ekipe ali pa se našemu gibanju pridružite s svojim podjetjem.

To delamo za našo prihodnost in za prihodnost naših otrok.