Zadeva

Oskrba z energijo

Obstaja stalna potreba po zadostni dobavi elektrike. V organizaciji PLAN-B NET ZERO bomo kot dobavitelj energije poskrbeli za to tudi v prihodnosti. Ne skrbimo samo za preostalo povpraševanje po električni energiji svojih strank rešitve Energija kot storitev. Prav tako s pomočjo svojih vetrnih turbin in tudi večjih sončnih elektrarn dobavljamo energijo vsem drugim. Vsak lahko postane del gibanja PLAN-B NET ZERO, ne glede na to, ali imate svoj odprti prostor za namestitev fotonapetostne elektrarne. En tak primer bi lahko bil prebivalec v najetem stanovanju.