Zadeva

Naš program sajenja dreves

»Trenutno je krčenje gozdov ena izmed težav, s katero se soočamo na globalni ravni. Vsi se zavedamo, da samo zmanjšanje emisij ogljika ne more in ne bo ustavilo težave, ki jo prinašajo globalne podnebne spremembe. Prav tako potrebujemo več dreves, da bodo ostranila ogljikov dioksid iz atmosfere in ga absorbirala. Dejstvo je, da potrebujemo veliko dreves. Vsako drevo letno absorbira približno 10 kg ogljikovega dioksida. Drevesa v tropskih gozdovih Latinske Amerike lahko letno absorbirajo kar 16 kg ogljikovega dioksida na drevo.

Vendar je vsako leto posekanih približno 10 milijonov hektarjev gozdov; v letu 2021 je bilo dejansko posekanih 11,1 milijona hektarjev. 96 odstotkov posekov se izvaja v deževnih gozdovih. Skoraj 50 odstotkov posekov poteka samo v deževnih gozdovih v Braziliji in Indoneziji. Brazilija vsako leto sama uniči 1,7 milijona hektarja gozdov, kar je enako površini 1,7 milijona nogometnih igrišč. Nepredstavljiva količina!

Ljudje smo uničili že več kot polovico dragocenih gozdov na planetu Zemlja. Zaradi naše prihodnosti se moramo vsi skupaj boriti proti temu nepremišljenemu vedenju in vse večji ravni krčenja gozdov.

Dosegli smo točko, na kateri je zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z uporabo vseh razpoložljivih virov najpomembnejša naloga, s katero se trenutno soočamo. Moje osebno mnenje je, da lahko vsak med nami prispeva k ponovnemu pogozdovanju. Tudi če gre samo za majhno drevo na vašem vrtu ali balkonu. Morda lahko poleti drevo ob cesti pred svojo hišo zalijete z nekaj vedri vode. Vsak mali korak je korak naprej do uspešnega rezultata – če vsi odigramo svojo vlogo. To dolgujemo našemu planetu.

Zato bom skupaj z našim gibanjem PLAN-B NET ZERO vedno znova zagovarjal ukrepe za ponovno pogozdovanje in varovanje naših obstoječih gozdov. Kot podjetje ne bomo nudili samo finančne podpore različnim fundacijam, ampak bomo poskrbeli tudi za ljudi na terenu. Pomagali bomo najti pot nazaj do trajnostnih ekosistemov.

Pridružite se nam in nam pomagajte zasaditi drevesa. To moramo storiti, da bomo rešili naš planet in zavarovali prihodnost sebe in svojih otrok.«

Bradley

Trees for the future
(Drevesa za prihodnost)

Smo uradni partner programa »Drevesa za prihodnost«

https://trees.org/

»Pozdravljeni Bradley, veseli nas, da je organizacija PLAN-B NET ZERO postala uradni partner programa Drevesa za prihodnost. Tukaj v DREVESIH sadimo drevesa in spreminjamo življenja. Kmetovalce smo seznanili z regenerativno kmetijsko-gozdarsko tehniko, imenovano »Metoda gozdnega vrta«. Kmetovalci na svojih zemljiščih sadijo na tisoče kmetijsko-gozdarskih sadnih dreves in dreves z oreščki ter varujejo zemljo. Samo v enem letu našega programa usposabljanja kmetovalci povečujejo, drastično povečujejo svoje prihodke in dostop do hrane. Z vsem tem obnavljajo eko sisteme, izboljšujejo biotsko raznovrstnost in zajemajo ogljik. Cenimo svoje podpornike, kot je organizacija PLAN-B NET ZERO, zavezana k prihodnosti našega planeta in vseh njegovih prebivalcev. Komaj čakamo, da vidimo, kaj lahko dosežemo skupaj.«